תמצית השיעור

כדי לפתור את השאלה, נשתמש במשפט: במקבילית, כל זוג זוויות נגדיות שוות