תמצית השיעור

יש לזכור שהמרובע שבו הצלעות שוות הוא ריבוע ומעויין