תמצית השיעור

זווית קהה גדולה מזווית ישרה וקטנה מזווית שטוחה.