תמצית השיעור

הקדמה לנושא: השבר כמנה, כמונה וכמכנה