תמצית השיעור

נלמד מה מייצג המונה ומה מייצג המכנה. נמצא את השלם ואת חלקו הצבוע.