תמצית השיעור

נפתור מבחן סוף שנה - חלק א, בנושאים: מרובעים, גובה וזוויות במצולע.