תמצית השיעור

22 נלמד כיצד לפתור מבחן בהנדסה עם שאלות בנושא שטח והיקף מלבן.