תמצית השיעור

נסביר כיצד מפרקים לגורמים ראשוניים מספר כלשהו