תמצית השיעור

דיאגרמה היא ייצוג גרפי של נתונים מספריים