תמצית השיעור

תרגילים בנושא: מספרים ראשוניים ופריקים