תמצית השיעור

שיעור הקדמה בנושא חזקות. תרגילים בנושא: העלאה בחזקה