תמצית השיעור

נלמד כיצד להכפיל מספר מעורב במספר שלם.