תמצית השיעור

בעזרת ציורים מתאימים נראה כיצד להפוך שבר למספר מעורב.