תמצית השיעור

נראה בעזרת ציורים מתאימים כיצד הופכים שבר למספר שלם ומספר שלם לשבר