תמצית השיעור

נפתור תרגילים עם מספרים מעורבים בעזרת ציורים ושרטוטים