תמצית השיעור

נלמד מהו מספר מעורב ונפתור תרגילים של חיבור וחיסור מספרים מעורבים.