תמצית השיעור

נלמד כיצד מחברים שברים בעלי מכנה זהה .