תמצית השיעור

נלמד כיצד לצמצם ולהרחיב שבר ונפתור תרגילים בנושא.