תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות עם שברים בעזרת ציורים מתאימים.