תמצית השיעור

נלמד כיצד ניתן לפתור תרגילי שברים בעזרת ציר המספרים.