תמצית השיעור

נסביר כיצד ניתן לסדר שברים בעלי מכנה זהה מהקטן ביותר לגדול ביותר