תמצית השיעור

תרגילים בנושא: חוקי סדר פעולות החשבון.