תמצית השיעור

נלמד על חוק הפילוג בכפל ובחילוק והשימוש בהם בפתירת תרגילים.