תמצית השיעור

נפתור תרגילי כפל וחילוק ממבחן מיצ''ב