תמצית השיעור

נלמד דרך קלה לפתור תרגילי כפל וחילוק בעשרות ובמאות.