תמצית השיעור

תרגילים בנושא: שימוש במספר אפס ואחד בפעולות החשבון.