תמצית השיעור

הסבר על אופן פעולת החילוק של מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי.