תמצית השיעור

נתאים סימן גדול, קטן או שווה לתרגילי כפל