תמצית השיעור

נסביר כיצד לפתור שאלות מילוליות בכפל בעזרת ציורים מתאימים.