תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא: כפל וחיבור מספרים שלמים.