תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית ונסביר את דרך הפתרון