תמצית השיעור

נסביר את הדרך שבה פותרים תרגילי כפל שנלקחו ממבחן מיצ''ב