תמצית השיעור

מציאת נעלמים בתרגילי חיבור וחיסור בעזרת ציר המספרים