תמצית השיעור

נסביר כיצד לפתור בעיות מילוליות גם בעזרת ציר המספרים.