תמצית השיעור

נלמד על שיטה קלה לחיבור וחיסור של מאות ואלפים, למספרים בתחום הרבבה.