תמצית השיעור

נלמד לחבר ולחסר בהתאם למבנה העשרוני של המספר