תמצית השיעור

נלמד לפתור שאלות מילוליות בעזרת ציורי מלבנים