תמצית השיעור

נלמד על חיסור בטור עם שימוש בפריטה וללא פריטה ונראה כיצד להשתמש בזה.