תמצית השיעור

הכלי המכיל את כמות המים הגדולה ביותר הוא בעל הנפח הגדול ביותר