תמצית השיעור

הסבר מפורט כיצד מבצעים חיבור בטור, בתחום הרבבה, בעזרת תרגילים.