תמצית השיעור

נלמד כיצד לחשב אומדן של מספר כלשהו ונפתור שאלות מילוליות באומדן.