תמצית השיעור

נלמד על שיטה קלה וברורה לתיחום מספרים בעזרת ציר המספרים