תמצית השיעור

הערכת מידות לפי הנתונים והמרת המידות הנתונות.