תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בעזרת ציורים מתאימים