תמצית השיעור

מבחן סוף שנה נוסף בנושאים: מבנה עשרוני,