תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא: חיסור מספרים שלמים.