תמצית השיעור

תרגילי סדרות עולות ויורדות עד מיליון מלווה בהסבר.