תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בנושא: חיבור וכפל מספרים שלמים