תמצית השיעור

מבחן מסכם בחשבון עם שברים - חלק ג': שאלות מילוליות בנושא חיבור וחיסור.