תמצית השיעור

תרגילים נוספים בנושא של הבטים שונים של מספר.